Prawo oświatowe

Kancelaria PNP Law prowadzi pełną obsługę prawną niepublicznych placówek oświatowych, takich jak przedszkola niepubliczne, żłobki, szkoły itp.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie projektów oświatowych, w tym m.in.:

  • zakładanie niepublicznych placówek oświatowych,
  • postępowania administracyjne w zakresie wydatkowania dotacji,
  • pomoc prawna w toku kontroli wydatkowania dotacji,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
  • wnoszenie skarg na uchwały rad gmin oraz inne akty w sprawach dotacji,
  • dochodzenie roszczeń o wypłatę dotacji, roszczenia odszkodowawcze w stosunku do organów administracji publicznej,
  • postępowania sądowe w zakresie wysokości dotacji.

W ciągu kilku lat od uruchomienia praktyki pomogliśmy dziesiątkom przedszkoli i szkół niepublicznych w różnych zakresach ich działalności, w tym roszczeniach o wypłatę wyższych dotacji, postępowaniach kontrolnych i obronie przed żądaniami zwrotu części dotacji. Wspieraliśmy placówki w postępowaniach przed organami administracji budowlanej oraz przed sądami administracyjnymi. Kancelaria prowadziła także działalność lobbingową w zakresie zmiany przepisów odnoszących się do wymogów budowlanych stawianych punktom przedszkolnym.

W marcu 2014 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, uruchomiliśmy profesjonalny portal internetowy "Prawo i Edukacja", w ramach którego cyklicznie publikujemy artykuły poświęcone tematyce prawa oświatowego. Nasi specjaliści piszą także w branżowych wydawnictwach.

Nasi specjaliści:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY Z: