PostępowaniA sądowe i rozwiązywanie sporów

Kancelaria Peter Nielsen & Partners posiada dział postępowań sądowych oraz rozwiązywania sporów złożony z prawników doświadczonych we wszelkiego rodzaju postępowaniach. Reprezentujemy naszych klientów m.in. w:

 • postępowaniach sądowych cywilnych i gospodarczych, w tym przed Sądem Najwyższym,
 • postępowaniach arbitrażowych, m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,
 • postępowaniach administracyjnych i podatkowych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • postępowaniach przed sądami pracy w sporach ze stosunków pracy,
 • postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach karnych skarbowych,
 • europejskich postępowaniach nakazowych,
 • elektronicznych postępowaniach upominawczych,
 • postępowaniach mediacyjnych.

Dzięki ścisłej współpracy z duńską kancelarią Hulgaard Advokater oraz z kancelariami zagranicznymi zrzeszonymi w organizacji EUROLEGAL, mamy możliwość wsparcia naszych klientów również w zakresie postępowań toczących się poza granicami Polski.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 • Peter Nielsen & Partners Law Office sp. k.
 • Adres:
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa, Polska
 • Tel.: +48 22 59 29 000
 • e-mail: office@pnplaw.pl
 • Kariera:  office@pnplaw.pl

WSPÓŁPRACUJEMY Z: