dr Lech Gniady

radca prawny, partner

Dziedziny specjalizacji:

Prawo obrotu nieruchomościami / budowlane
Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów
Prawo administracyjne
Prawo bankowe i finansowe

CV:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom obronił w roku 2007.

W 2012 r. Lech został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

W 2019 r. Lech obronił rozprawę doktorską pt. „Milczące załatwienie sprawy administracyjnej oraz jego skutki cywilnoprawne” i uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

Od stycznia 2020 r. Lech prowadzi wykłady na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS z zakresu prawa antymonopolowego oraz prywatnoprawnej ochrony konkurencji.

W swojej praktyce Lech zajmuje się w dużej mierze obsługą prawną rynku nieruchomości w tym m.in. stałą obsługą prawną centrum handlowego, kompleksową obsługą transakcji, najmem komercyjnym czy wreszcie ustanawianiem pakietów zabezpieczeń w związku z finansowaniem transakcji – głównie na rzecz banków skandynawskich.

Poza obsługą rynku nieruchomości Lech zajmuje się również szeroko pojętym prawem administracyjnym, a także reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych.

Z Peter Nielsen & Partners Law Office współpracuje od 2007 r.

Języki:

  • polski
  • angielski

Publikacje:

  • „Milczące załatwienie sprawy administracyjnej oraz jego skutki cywilnoprawne”, wyd. Municipium, Warszawa 2020
  • „Stosowanie milczącego załatwienia sprawy administracyjnej w ramach realizacji kompetencji jednostek samorządu terytorialnego”, Samorząd Terytorialny, Nr 1-2/2020
  • „Umowne wyłączenie możliwości żądania obniżenia czynszu dzierżawnego”, Nieruchomości C.H. Beck, Nr 11/2019
  • „Roszczenia o wypłatę zaniżonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych”, Samorząd Terytorialny, 3/2018
  • „Odpowiedzialność powiatu za decyzje administracyjne wydane z naruszeniem prawa”, Nieruchomości C.H. Beck, nr 08 (204) sierpień 2015 r.
  • „Wykorzystanie dotacji nie musi następować poprzez zapłatę”, Wspólnota nr 9/1171, 2015

POPROŚ O KONSULTACJĘ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY Z: