WSPIERAMY

dr Lech Gniady

radca prawny, partner

Dziedziny specjalizacji:

 • Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo administracyjne
 • Prawo obrotu nieruchomościami / budowlane

CV:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom obronił w roku 2007.

W 2012 r. Lech został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

W 2019 r. Lech obronił rozprawę doktorską pt. „Milczące załatwienie sprawy administracyjnej oraz jego skutki cywilnoprawne” i uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

W 2020 r. Lech prowadził wykłady na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS z zakresu prawa antymonopolowego oraz prywatnoprawnej ochrony konkurencji.

W swojej praktyce Lech reprezentuje klientów w sporach sądowych gospodarczych, w tym w sprawach z zakresu własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Ponadto zajmuje się obsługą prawną rynku nieruchomości w tym m.in. stałą obsługą prawną centrum handlowego, kompleksową obsługą transakcji i najmem komercyjnym.

Lech zajmuje się również szeroko pojętym prawem administracyjnym, reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Z Peter Nielsen & Partners Law Office współpracuje od 2007 r.

Języki:

 • polski
 • angielski

Publikacje:

 • „Milczące załatwienie sprawy administracyjnej oraz jego skutki cywilnoprawne”, wyd. Municipium, Warszawa 2020
 • „Stosowanie milczącego załatwienia sprawy administracyjnej w ramach realizacji kompetencji jednostek samorządu terytorialnego”, Samorząd Terytorialny, Nr 1-2/2020
 • „Umowne wyłączenie możliwości żądania obniżenia czynszu dzierżawnego”, Nieruchomości C.H. Beck, Nr 11/2019
 • „Roszczenia o wypłatę zaniżonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych”, Samorząd Terytorialny, 3/2018
 • „Odpowiedzialność powiatu za decyzje administracyjne wydane z naruszeniem prawa”, Nieruchomości C.H. Beck, nr 08 (204) sierpień 2015 r.
 • „Wykorzystanie dotacji nie musi następować poprzez zapłatę”, Wspólnota nr 9/1171, 2015

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 • Peter Nielsen & Partners Law Office sp. k.
 • Adres:
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa, Polska
 • Tel.: +48 22 59 29 000
 • e-mail: office@pnplaw.pl
 • Kariera:  office@pnplaw.pl

WSPÓŁPRACUJEMY Z: