WSPIERAMY

Prawo pracy / HR

Nasze usługi obejmują wszystkie czynności przewidywane prawem pracy m.in.:

 • przygotowanie umów o pracę dla pracowników, w tym zarządu,
 • przygotowanie porozumień o zakazie konkurencji oraz porady w tym zakresie,
 • doradztwo w zakresie zakończenia zatrudnienia,
 • doradztwo dotyczące chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy,
 • doradztwo dotyczące zwolnień zbiorowych,
 • przygotowanie regulaminu pracy, zasad dotyczących wynagrodzenia, zbiorowych porozumień pracowniczych oraz innych działań z zakresu zbiorowego prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie czasu pracy,
 • doradztwo w zakresie zbiorowych umów o pracę,
 • doradztwo w zakresie sporów zbiorowych,
 • doradztwo ogólne w sprawach bezpieczeństwa społecznego,
 • doradztwo w zakresie innych form pracy tzn. umów cywilnych, umów menadżerskich, przygotowanie umów,
 • postępowania w zakresie umów zatrudnienia oraz umów cywilnych dotyczące roszczeń cywilnych związanych z zatrudnieniem,
 • pomoc prawna w zakresie delegowania pracowników za granicę i na terytorium Polski obejmująca również pomoc w postępowaniach mających na celu nałożenie kary na przedsiębiorcę bądź jej egzekucję w Polsce.

Doradzamy we wszelkich sprawach związanych z codziennym przestrzeganiem i realizacją przepisów prawa pracy (w tym przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, przepisów o równouprawnieniu i zapobieganiu mobbingowi).

Posiadamy doświadczenie w negocjacjach ze związkami zawodowymi, w szczególności w negocjacjach w zakresie zawierania zbiorowych umów o pracę oraz rozwiązywania sporów zbiorowych, doradztwa w sprawach związanych z ważnością zbiorowych umów o pracę. Reprezentowaliśmy pracodawców wobec rad pracowniczych i doradzaliśmy im co do obowiązków związanych z działalnością rady.

Duże doświadczenie w postępowaniach w zakresie spraw pracowniczych takich jak wynagrodzenie za nadgodziny, odszkodowanie za nieuzasadnione oraz niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,  korekta świadectwa pracy, roszczenia cywilne pracowników i ich krewnych związane z chorobami zawodowymi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 • Peter Nielsen & Partners Law Office sp. k.
 • Adres:
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa, Polska
 • Tel.: +48 22 59 29 000
 • e-mail: office@pnplaw.pl
 • Kariera:  office@pnplaw.pl

WSPÓŁPRACUJEMY Z: