PostępowaniA sądowe i rozwiązywanie sporów

Kancelaria Peter Nielsen & Partners posiada dział postępowań sądowych oraz rozwiązywania sporów złożony z prawników doświadczonych we wszelkiego rodzaju postępowaniach. Reprezentujemy naszych klientów m.in. w:

  • postępowaniach sądowych cywilnych i gospodarczych, w tym przed Sądem Najwyższym,
  • postępowaniach arbitrażowych, m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,
  • postępowaniach administracyjnych i podatkowych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • postępowaniach przed sądami pracy w sporach ze stosunków pracy,
  • postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
  • postępowaniach egzekucyjnych,
  • postępowaniach karnych skarbowych,
  • europejskich postępowaniach nakazowych,
  • elektronicznych postępowaniach upominawczych,
  • postępowaniach mediacyjnych.

Dzięki ścisłej współpracy z duńską kancelarią Hulgaard Advokater oraz z kancelariami zagranicznymi zrzeszonymi w organizacji EUROLEGAL, mamy możliwość wsparcia naszych klientów również w zakresie postępowań toczących się poza granicami Polski.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY Z: