WSPIERAMY

Paweł Tomasik

radca prawny, partner

Dziedziny specjalizacji:

 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo obrotu nieruchomościami / budowlane
 • Prawo antymonopolowe
 • Prawo bankowe i finanse
 • Wspólnoty mieszkaniowe

CV:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dyplom 2000). Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu prawa europejskiego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie (dyplom 2004) oraz kursu z zakresu prawa europejskiego w Brukseli. Radca Prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Główne dziedziny specjalizacji: prawo spółek, prawo cywilne, prawo upadłościowe i naprawcze, obrót nieruchomościami, wspólnoty mieszkaniowe. Posiada duże doświadczenie w zakładaniu, likwidacji oraz bieżącej kompleksowej obsłudze prawnej spółek z udziałem podmiotów zagranicznych. Ponadto, koordynuje przeprowadzanie audytów prawnych firm w związku z transakcjami M&A.

Paweł bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w reprezentowaniu klientów w postępowaniach upadłościowych kieruje w kancelarii praktyką prawa upadłościowego i naprawczego. Jego klientami są m.in. firmy zagrożone niewypłacalnością, syndycy, wierzyciele upadłych lub zagrożonych niewypłacalnością firm, inwestorzy zainteresowani nabyciem majątku upadłych firm, jak również członkowie zarządu spółek zagrożeni odpowiedzialnością z tytułu niewypłacalności firmy. Paweł doradza m.in. w procesach restrukturyzacji firm oraz w transakcjach nabycia lub zbycia przedsiębiorstw i nieruchomości upadłych firm. Reprezentuje Klientów w szczególności w:

 • postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 • postępowaniach obejmujących likwidację majątku upadłego,
 • postępowaniach z możliwością zawarcia układu,
 • postępowaniach o uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych w Polsce,
 • sprawach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki,
 • sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 pun),
 • sprawach karnych związanych z upadłością firmy.

Paweł współpracuje z Peter Nielsen & Partners Law Office od roku 2001.

Języki:

 • polski
 • angielski

Członkostwo:

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje:

 • Gazeta Prawna i Gazeta Finansowa – autor artykułów, 2010-2015
 • Warsaw Business Journal – wiadomości prawne, 2008-2011
 • "Doing business in Poland – legal aspects" wydane przez PNP Law Office, jeden z autorów i redaktor, 2006-2019
 • "Doing business in Poland for Danish Investors" wydane przez Ambasadę Danii w Warszawie oraz PNP Law Office, jeden z autorów i redaktorów, 2010-2015
 • Entrepreneurs Guide by the Danish Trade Commission 2004, jeden z autorów
 • Peter Nielsen and Partners Law Office Legal Newsletters, jeden z autorów

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 • Peter Nielsen & Partners Law Office sp. k.
 • Adres:
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa, Polska
 • Tel.: +48 22 59 29 000
 • e-mail: office@pnplaw.pl
 • Kariera:  office@pnplaw.pl

WSPÓŁPRACUJEMY Z: