WSPIERAMY

Kevin Kaczor

prawnik

Dziedziny specjalizacji:

 • Prawo i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Postępowanie cywilne
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo europejskie

CV:

W 2021 r. Kevin ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obroniwszy pracę magisterską dotyczącą prawa Unii Europejskiej.

W 2016 r. Kevin ukończył studia historyczne na King’s College London z tytułem Bachelor of Arts in History. W tym samym roku otrzymał również tytuł Associate of King’s College przyznawany za ukończenie dodatkowego kursu z zakresu filozofii, etyki i historii religii.

Kevin specjalizuje się w prawie handlowym oraz szeroko rozumianym prawie cywilnym. W związku z wykonywanymi zadaniami posiada również praktyczną wiedzę w zakresie postępowań cywilnych oraz administracyjnych, a także sporządzania umów i rozwiązywania sporów. Interesuje się również prawem europejskim – stąd wybór seminarium magisterskiego.

Kevin pracuje w Peter Nielsen & Partners Law Office od 2018 r. W ramach kancelarii należy do Grupy Innowacyjnej zajmującej się wyszukiwaniem i wdrażaniem najnowszych rozwiązań technologicznych w celu udoskonalania pracy prawników.

Języki:

 • polski
 • angielski
 • niemiecki

Publikacje:

 • „Konstytucyjne interregnum. Transformacje porządków prawnych”, PWE 2019 – współautor.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 • Peter Nielsen & Partners Law Office sp. k.
 • Adres:
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa, Polska
 • Tel.: +48 22 59 29 000
 • e-mail: office@pnplaw.pl
 • Kariera:  office@pnplaw.pl

WSPÓŁPRACUJEMY Z: