Kevin Kaczor

prawnik

Dziedziny specjalizacji:

  • Prawo i umowy handlowe
  • Prawo spółek
  • Postępowanie cywilne
  • Postępowanie administracyjne
  • Prawo europejskie

CV:

W 2021 r. Kevin ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obroniwszy pracę magisterską dotyczącą prawa Unii Europejskiej.

W 2016 r. Kevin ukończył studia historyczne na King’s College London z tytułem Bachelor of Arts in History. W tym samym roku otrzymał również tytuł Associate of King’s College przyznawany za ukończenie dodatkowego kursu z zakresu filozofii, etyki i historii religii.

Kevin specjalizuje się w prawie handlowym oraz szeroko rozumianym prawie cywilnym. W związku z wykonywanymi zadaniami posiada również praktyczną wiedzę w zakresie postępowań cywilnych oraz administracyjnych, a także sporządzania umów i rozwiązywania sporów. Interesuje się również prawem europejskim – stąd wybór seminarium magisterskiego.

Kevin pracuje w Peter Nielsen & Partners Law Office od 2018 r. W ramach kancelarii należy do Grupy Innowacyjnej zajmującej się wyszukiwaniem i wdrażaniem najnowszych rozwiązań technologicznych w celu udoskonalania pracy prawników.

Języki:

  • polski
  • angielski
  • niemiecki

Publikacje:

  • „Konstytucyjne interregnum. Transformacje porządków prawnych”, PWE 2019 – współautor.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY Z: