Prezes UODO nałożyła karę pieniężną za niespełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO. Sprawa dotyczy spółki, która gromadziła ogólnodostępne w Internecie (w CEiDG, KRS, GUS, CEPiK, Monitorze Sądowym i Gospodarczym) dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Spółka tworzyła bazy danych pozwalające na weryfikację wiarygodności tych przedsiębiorców-osób fizycznych, przy czym nie poinformowała wszystkich przedsiębiorców o fakcie przetwarzania ich danych osobowych, błędnie (zdaniem Prezes UODO) powołując się na wyjątek z art. 14 pkt 5 lit. b RODO. Sprawa dotyczy ok. 6 mln rekordów, a obowiązek informacyjny został spełniony wobec ok. 90 tys. osób.

Autor: Mirosław Stefanik, ms@pnplaw.pl

Źródło: bankier.pl i rp.pl

2019-03-26

POPROŚ O KONSULTACJĘ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY Z: