Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2019 r. nr PT9.8101.1.2019 komornicy wykonujący czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie ponoszą wyłącznie i samodzielnie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności.

Minister zwraca uwagę, że komornik sądowy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne. Wysokość jego wynagrodzenia oblicza się według degresywnych stawek i jest zależna od sumy opłat uzyskanych przez danego komornika roku kalendarzowym. W konsekwencji Skarb Państwa jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności solidarnie z komornikiem.

Autor: Marta Nowak, mn@pnplaw.pl

2019-05-02

POPROŚ O KONSULTACJĘ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY Z: