W dniu 6 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa ograniczająca obciążenia regulacyjne wobec obywateli i przedsiębiorców, która znowelizowała ustawę z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Ustawodawca zdecydował, iż termin na złożenie przedsiębiorstwom energetycznym oświadczeń o statusie odbiorcy końcowego (w tym mikro i małych przedsiębiorstw) zostanie wydłużony do dnia 13 sierpnia 2019 r. Zmiana terminu końcowego jest spowodowana tym, iż około 50 procent uprawnionych do skorzystania z prawa do naliczenia niższej opłaty za energię elektryczną nie złożyło przedsiębiorstwom energetycznym odpowiednich oświadczeń.

POPROŚ O KONSULTACJĘ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY Z: