Maciej Miernik

dr inż., CIO / CISO

Dziedziny specjalizacji:

  • zarządzanie projektami IT
  • zarządzanie działem IT
  • bezpieczeństwo IT

CV:

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (kierunek: Telekomunikacja) tytuł mgr inż. uzyskał w roku 2002.

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (kierunek: Zarządzanie w Przedsiębiorstwie), tytuł mgr inż. uzyskał w roku 2003.

W 2007 roku ukończył studia III stopnia i złożył rozprawę doktorską na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (specjalność: Telekomunikacja), tytuł dr inż. uzyskał w roku 2008.

Współpracuje z Peter Nielsen & Partners Law Office od roku 1999.

Języki:

  • Polski
  • Angielski
  • Niemiecki

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY Z: